Informasjon

Oppstart
20. august 2019
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Søknadsfrist
12. februar 2019

Bachelorgradsstudiet i skuespillerfag har som mål å utdanne profesjonelle skuespillere med hovedfokus på filmskuespill. Studiet retter seg også inn mot sceniske produksjoner og prosjekter. 

 

Du finner søknadsskjema her.

 

Studiet er tverrfaglig, og baserer seg på den amerikanske skuespillermetoden Method Acting, en teknikk som ble utviklet i New York på 1930- og 40-tallet av bl.a. Lee Strasberg, Sanford Meisner og Stella Adler. Metoden er basert på Stanislavskijs system.

Method Acting er et håndverk for den tekniske, fysiske og emosjonelle delen av skuespillerarbeidet, og det legges stor vekt på å utvikle hele skuespillerens instrument. På den måten kan skuespilleren gjennom sine egne erfaringer skape roller og situasjoner som oppleves som troverdige og ekte.

Gjennom tre års fordypning i skuespillerfag får studentene en grundig opplæring og erfaring med Method Acting som verktøy. De arbeider med improvisasjoner, monologer, dialoger og scener, både filmatisk og i scenisk format. I flere av prosjektene arbeider de også sammen med registudentene ved skolen.De teoretiske fagene i kombinasjon med de praktiske, vil gi skuespillerstudentene en dypere forståelse for skuespillerens arbeid, og gjøre dem i stand til å utnytte sitt kunstneriske potensiale maksimalt i samhandling med regissører og andre aktører.

Etter endt studie skal studenten kunne beherske skuespillerfaget som en helhet. Studenten skal kunne arbeide selvstendig, så vel som i gruppe, og beherske faget på et høyt nasjonalt nivå med utgangspunkt i Method Acting. Studenten skal ha tilstrekkelig kunnskap til å få jobb som utøvende skuespiller i faget, og i tillegg ha kompetanse som gjør vedkommende i stand til å fortsette med videre- eller etterutdanning.

Hvem kan søke? 

For å bli tatt opp til studiet kreves det at søker er over 18 år, har generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver

 Les mer om studiet i studieplanen.

Opptak til studiet

Opptaksprøvene er praktiske, og gjennomføres i to omganger: en førsteprøve og en andreprøve.


Førsteprøven
 består av:

- Felles fysisk oppvarming
- Fremføring av en selvvalgt monolog for
opptakskomiteen. Vi anbefaler at monologen kommer fra en nyere film eller teaterstykke.  

Dersom du kvalifiserer til andreprøve arrangeres denne senere samme dag. 

Andreprøven består av:

- En improvisasjonsoppgave sammen med en av
skolens skuespillerstudenter.

- Personlig samtale.

Fremgangsmåte for søknad 

- Send inn søknadsskjema.
- Du vil motta en epost med bekreftelse på mottatt søknad, samt tildeling av dato for opptaksprøve.
Opptakskomiteen vurderer din førsteprøve (monolog).
Dersom du kvalifiserer til å fortsette til andreprøve finner denne sted samme dag, og på samme sted.
- Etter en eventuell andreprøve vil du få svar fra oss innen 14 dager

 

Studieplan