Informasjon

Oppstart
20. AUGUST 2019
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Søknadsfrist
12. FEBRUAR 2019

 Bachelor i regi er et
treårig fulltidsstudium med hovedvekt på filmregi.

 

Ønsker du å fortelle historier gjennom kamera?

Det er enkelt å sette opp et
kamera og trykke på knappen, men å forstå

som skal fortelles – og å formidle historien visuelt gjennom kamera og
skuespilleri - krever kunnskap og forståelse.

Studiet består av mye praktisk
trening, slik at studentene får erfaring med det visuelle så vel som med det
skuespillertekniske. Gjennom samarbeid på tvers av utdanningene vil studentene
få testet ut sitt håndverk i praksis, og bli fortrolige med alle sider ved
regiyrket.

Studiet vektlegger den
amerikanske metoden Method Acting, og det legges opp til at registudentene får
en grundig innføring og erfaring med metoden som verktøy.

Gjennom fag som
historiefortelling, kamerateknikk, manusutvikling og filmregi vil du lære deg å
formidle historier som engasjerer!

Du finner søknadsskjema her.

Hvem kan søke? 

For å bli tatt opp til studiet kreves det at søker er over 18 år, har generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. OBS: Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Les mer om studiet i studieplanen.

Opptak til studiet 

Opptaksprøven består av to oppgaver, hvor begge sendes inn samtidig:

Oppgave 1

Motivasjonsbrev:

Fortell oss hvorfor
du har valgt å søke deg til denne utdanningen. Hvilke historier ønsker du å
fortelle som regissør? Hvilke personlige egenskaper bringer du med deg inn i
regiarbeidet? Hvilke visjoner har du for ditt eget arbeid etter endt utdanning?
Anbefalt omfang: 500 - 1000 ord.

Oppgave 2 

Velg én av følgende oppgaver: 

(NB: Med "regiarbeidet" menes hva du vil fokusere på, hva er det du ønsker å fortelle med denne scenen?)

A:

Beskriv hvordan du
ville gjennomført regiarbeidet med en scene du selv har skrevet. Med
besvarelsen legger du ved en kopi av scenen og et kort sammendrag av historien.
Anbefalt omfang: 500 – 1000 ord.

B:

Beskriv hvordan du
ville gjennomført regiarbeidet med en selvvalgt scene fra en film, tv-serie
eller et teaterstykke. Med besvarelsen legger du ved en kopi av scenen og et
kort sammendrag av historien. Anbefalt omfang: 500 – 1000 ord.

C:

Send inn en film du
har laget selv (lengde: minimum 2 minutter). Beskriv hvorfor du har valgt å
fortelle denne historien.

Opptakskomiteen vil legge vekt på dine fortelleregenskaper, kreative og skapende evner, forståelse for regi- og skuespillerfagene og personlig egnethet.

Fremgangsmåte for søknad 

·         Send inn søknadsskjema og oppgaver.

·         Du vil motta en epost med bekreftelse på mottatt søknad, og beskrivelse av prosessen videre.

·         Opptakskomiteen vurderer deretter din innsendte opptaksprøve og gir deg svar på søknaden.