Informasjon

Oppstart
21.AUGUST 2018
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Søknadsfrist
Løpende opptak

En unik utdanning for deg som vil jobbe med musikkteater og musikal!

 

BA i musikkteater ved NSKI Høyskole har som mål å utvikle morgendagens musikkteaterskuespillere. Utdanningen er unik i sitt slag, og skiller seg fra andre musikkteaterutdanninger i Norge ved å ha hovedfokus på skuespill- og sangarbeidet, gjennom bruk av den amerikanske skuespillermetoden Method Acting.

Gjennom tverrfaglig arbeid med skuespill- og sangfaget fra grunnen av, vil du lære å fortelle historier uttrykt gjennom solosang, ensemblesang, monologer og dialoger fra både kjente og mindre kjente musikaler, fra inn- og utland.

 Du finner søknadsskjema her.

Det undervises i stor grad i mindre klasser, slik at du best skal få utvikle deg som både skuespiller, sanger og musikkteaterutøver.

Videre vil en grundig innføring i fagene dans, bevegelse, relevante teorifag m.m. gi deg et solid fundament for å møte bransjen etter endt utdanning.

NSKI Høyskoles BA i musikkteater vil legge grunnlag for etter- og videreutdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

Studieplan

Hvem kan søke?

For å bli tatt opp til studiet kreves det at søker er over 18 år, har generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. OBS: Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

 

OPPTAK TIL STUDIET

Opptaksprøvene gjennomføres i to omganger; en førsteprøve og en andreprøve.

Fremgangsmåte for søknad

- Send inn søknadsskjema. Det finner du her.- Du vil motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad, samt tildeling av dato for opptaksprøve.

- Ved innkalling til opptaksprøve må du betale en påmeldingsavgift*.

- Opptakskomiteen vurderer din førsteprøve (oppvarming, sang og monolog).

- Dersom du kvalifiserer til å fortsette til andreprøve finner denne sted samme dag, og på samme sted.

- Etter en eventuell andreprøve vil du få svar fra oss innen 14 dager.

 

*Søkere som kvalifiserer til opptaksprøve må betale en påmeldingsavgift på kr 300. Denne overføres til konto 6011.06.89791 i god tid før opptaksprøve.