Informasjon

Oppstart
20.AUGUST 2019
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Søknadsfrist
15. JAN & 19. FEB 2019

En unik utdanning for deg som vil jobbe med musikkteater og musikal!

 

BA i musikkteater ved NSKI Høyskole har som mål å utvikle morgendagens musikkteaterskuespillere. Utdanningen er unik i sitt slag, og skiller seg fra andre musikkteaterutdanninger i Norge ved å ha hovedfokus på skuespill- og sangarbeidet, gjennom bruk av den amerikanske skuespillermetoden Method Acting.

Gjennom tverrfaglig arbeid med skuespill- og sangfaget fra grunnen av, vil du lære å fortelle historier uttrykt gjennom solosang, ensemblesang, monologer og dialoger fra både kjente og mindre kjente musikaler, fra inn- og utland.

Du finner søknadsskjema her.

Det undervises i stor grad i mindre klasser, slik at du best skal få utvikle deg som både skuespiller, sanger og musikkteaterutøver.

Videre vil en grundig innføring i fagene dans, bevegelse, relevante teorifag m.m. gi deg et solid fundament for å møte bransjen etter endt utdanning.

NSKI Høyskoles BA i musikkteater vil legge grunnlag for etter- og videreutdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

Studieplan

Hvem kan søke?

For å bli tatt opp til studiet kreves det at søker er over 18 år, har generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. OBS: Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

 

OPPTAK TIL STUDIET

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. 

Opptaksprøvene gjennomføres i to omganger; en førsteprøve og en andreprøve. 

Førsteprøven består av en felles fysisk oppvarming og deretter skal du fremføre en selvvalgt sang og en selvvalgt monolog. De søkere som etter førsteprøve kvalifiserer til videre prøver, blir kalt inn til andreprøven. Andreprøven består av en felles bevegelsesklasse m. bl.a. innstudering av koreografi samt praktisk skuespillerarbeid med en scenepartner i en scene fra et teaterstykke. Deretter skal du fremføre en kontrasterende sang til den fremført under førsteprøven. I tillegg gjennomføres en personlig samtale for å avdekke din motivasjon for studiet, samt egenrefleksjonsnivå. Skolen står for scenevalg og scenepartner. Detaljert informasjon vil du få på e-post ved innkalling til opptaksprøve.

Opptakskomiteen gjør sine samlede vurderinger på grunnlag av den første og andre opptaksprøven.

Fremgangsmåte for søknad

- Send inn søknadsskjema. 

- Du vil motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad, samt tildeling av dato for    opptaksprøve.

- Ved innkalling til opptaksprøve må du betale en påmeldingsavgift*.

- Opptakskomiteen vurderer din førsteprøve (oppvarming, sang og monolog).

- Dersom du kvalifiserer til å fortsette til andreprøve finner denne sted samme dag, og på    samme sted.

- Etter en eventuell andreprøve vil du få svar fra oss innen 14 dager.

 

*Søkere som kvalifiserer til opptaksprøve må betale en påmeldingsavgift på kr 300. Denne overføres til konto 6011.06.89791 i god tid før opptaksprøve.