Informasjon

Oppstart
20.AUGUST 2019
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Søknadsfrist
15. JAN & 19. FEB 2019

En unik utdanning for deg som vil jobbe med musikkteater og musikal!

 

BA i musikkteater ved NSKI Høyskole har som mål å utvikle morgendagens musikkteaterskuespillere. Utdanningen er unik i sitt slag, og skiller seg fra andre musikkteaterutdanninger i Norge ved å ha hovedfokus på skuespill- og sangarbeidet, gjennom bruk av den amerikanske skuespillermetoden Method Acting.

Gjennom tverrfaglig arbeid med skuespill- og sangfaget fra grunnen av, vil du lære å fortelle historier uttrykt gjennom solosang, ensemblesang, monologer og dialoger fra både kjente og mindre kjente musikaler, fra inn- og utland.

Du finner søknadsskjema her.

Det undervises i stor grad i mindre klasser, slik at du best skal få utvikle deg som både skuespiller, sanger og musikkteaterutøver.

Videre vil en grundig innføring i fagene dans, bevegelse, relevante teorifag m.m. gi deg et solid fundament for å møte bransjen etter endt utdanning.

NSKI Høyskoles BA i musikkteater vil legge grunnlag for etter- og videreutdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

Studieplan

Hvem kan søke?

For å bli tatt opp til studiet kreves det at søker er over 18 år, har generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. OBS: Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

 

OPPTAK TIL STUDIET

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. 

Opptaksprøvene gjennomføres i to omganger; en førsteprøve og en andreprøve. 

Førsteprøven består av en felles fysisk oppvarming med innstudering av koreografi og deretter skal du fremføre en selvvalgt sang. De søkere som etter førsteprøve kvalifiserer til videre prøver får beskjed om dette samme dag. På Andreprøven skal du framføre en selvvalgt monolog og en sang som har blitt sendt deg av skolen. I tillegg gjennomføres en personlig samtale for å avdekke din motivasjon for studiet, samt egenrefleksjonsnivå. Detaljert informasjon vil du få på e-post ved innkalling til opptaksprøve.

Opptakskomiteen gjør til sist sine samlede vurderinger på grunnlag av den første og andre opptaksprøven.

Fremgangsmåte for søknad

- Send inn søknadsskjema. 

- Du vil motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad, samt tildeling av dato for    opptaksprøve.

- Opptakskomiteen vurderer din førsteprøve (oppvarming, koreografi, og sang ).

- Dersom du kvalifiserer til å fortsette til andreprøve finner denne sted samme dag, og på  samme sted.

- Etter en eventuell andreprøve vil du få svar fra oss innen 14 dager.