Informasjon

Oppstart
20. august 2019
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Søknadsfrist
12. FEBRUAR 2019

Bachelorgradsstudiet i manus – scenetekst og tv-drama har som mål å utvikle gode forfattere. Studiet tilbyr spesialisering inn mot scenetekst eller tv-drama. Du vil få en grunnleggende kompetanse for å skrive dramatikk for ulike medier og med ulike uttrykksformer, samtidig som du får muligheten til å spesialisere deg i en av utdanningens hovedretninger.

Du finner søknadsskjema her.

Manusutdanningen stiller store krav til deg som student, og du vil være én av maksimalt tolv studenter som blir tatt opp hvert år. Gjennom strenge krav og en svært kompetent lærerstab samt  gjestelærere, vil du gjennom tre år få den erfaringen som skal gjøre deg kvalifisert til å arbeide som forfatter innen scenetekst eller tv-drama. 

Studentene ved BA i manus gis solid opplæring innen dramaturgi, karakterutvikling, analyse og alle klassiske faktorer innen arbeidet med dramatikk. Du vil hele veien gis kvalifisert sparring fra institusjonens erfarne mentorer og veiledere, for å utvikle nødvendig faglig kvalitet, men også for å få utviklet et eget, personlig uttrykk. Det er et mål å utvikle gode håndverkere, innovatører og manusforfattere med en egen stemme og som også vil kunne kalles kunstnere.

Her er noen av lærerne du vil stifte bekjentskap med gjennom utdanningen:

Axel Hellstenius (Det tredje øyet, Fritt Vilt 2, Beatles, Elling, Mors Elling)

Jarl Emsell Larsen (Øyevitne, Kodenavn Hunter, Svarte penger – hvite løgner, Offshore, Fox Grønland)

Geir Meum Olsen (Varg Veum, Seks som oss, Hotel Cæsar)

Det helt unike i vårt manusstudie er at du får arbeide sammen med studentene ved de andre studieretningene, og du vil få en grundig innføring og erfaring med Method Acting som verktøy. Du skal altså selv delta i skuespillerarbeidet gjennom improvisasjon, monologer, dialoger og noen scener, både i filmatisk og scenisk format. Hensikten er at du selv skal få kjenne ulike situasjoner på kroppen – for så å bruke denne erfaringen og verktøyet til å  levendegjøre skrivearbeidet. Slik trening av manusforfattere finnes ennå ikke i Skandinavia, men er praktisert gjennom mange år i miljøer der man er langt forut innen manusutvikling.

Hvem kan søke?

For å bli tatt opp til studiet kreves det at søker er over 18 år, har generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. OBS: Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Les mer om studiet i studieplanen.

 

Opptak til studiet

Opptaksprøvene gjennomføres i to omganger; en førsteprøve, en andreprøve etterfulgt av et personlig intervju.

Til førsteprøven kan du velge mellom to oppgaver:

·         Oppgave 1:  Deg selv - fortelling

Skriv en kort fortelling om en situasjon som har vært viktig i livet ditt. Det kan ha vært noe som kan ha skjedd deg eller andre, personer du har møtt eller mistet, noe du har engasjert deg i, lyktes eller mislyktes med, reagert følelsesmessig på osv. Situasjonen må inneholde et dilemma, hvor nettopp løsningen av dette dilemmaet er vesentlig for historien. Omfang: 2-3 sider / ca 1200 ord.

·         Oppgave 2: Oppbrudd – visuell fortelling

Skriv en scene om et kjærestepar som gjør det slutt med hverandre. Historien skal fortelles kun gjennom karakterenes handlinger, det vil si uten bruk av ord (dialog) og fortellerstemme. Karakterenes handlinger skal være tydelige nok til at vi forstår situasjonen. Omfang: 1 side / ca 400 ord.

Opptakskomiteen avgjør hvem som går videre til del 2 av søkeprosessen (andreprøve). 

Til andreprøven skal søker gjennomføre følgende:

Skriv en scene som kan framføres på en teaterscene, eller spilles inn for TV eller film. Scenen skal inneholde dialoger og sceneanvisninger.

Tema får du tilsendt, men det anbefales å bruke noe du selv har opplevd eller engasjerer deg i for å løse oppgaven. Omfang: Maks 5 sider / ca 2000 ord.

Etter innsendelse av andreprøven kalles du inn til et personlig intervju med opptakskomiteen. Formålet med intervjuet er å avdekke om søker innehar personlig egnethet og de riktige innstillingene for et slikt studium.

Fremgangsmåte for søknad

·         Send inn søknadsskjema. Det finner du her.

·         Du vil motta en epost med bekreftelse på mottatt søknad, og beskrivelse av prosessen videre.

·         Opptakskomiteen vurderer din førsteprøve.

·         Hvis du kvalifiserer til å fortsette til andreprøve sendes denne inn.

·         Deretter kalles du inn til personlig intervju.

·         Etter et eventuelt intervju vil du få svar fra oss innen ca 14 dager.

Søknadsfrist for bachelorgradsstudium i manus skoleåret 2019/2020 er 12. februar 2019. 

Studieplan