Personvernerklæring

NSKI Høyskole

Sist oppdatert: 14.09.2018

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NSKI samler inn og behandler personopplysninger. NSKI behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

NSKI behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet.

Ved å ta i bruk våre tjenester samtykker du til at NSKI behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på kontakt@nski.no, eller sende brev til NSKI Høyskole, Møllergata 9, 0179 Oslo, Norge.

1.  Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.

2. Formålet med lagring av personopplysninger

NSKI er en skole og derfor trenger vi å samle inn opplysninger om våre studenter og søkere. Det er frivillig å gi fra seg disse personlige opplysningene, men for å søke på våre utdannelser, eller være student hos oss er det nødvendig å gi fra seg disse opplysningene. Dette en oppgave vi er pålagt etter Lov om universiteter og høyskoler §4-15. Opplysningene gis ikke videre til uvedkommende.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?

NSKI (Møllergata 9, 0179 Oslo), ved administrativ leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler personopplysninger i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4.  Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å søke skoleplass og være student hos oss (personopplysningsloven § 8 a og personverndirektivet artikkel 7 b).

Personopplysninger i studieadministrative systemer behandles etter Lov om universiteter og høyskoler §4-15. Personvernerklæringen er i tråd med kravene som stilles i Lov om behandling av personopplysninger.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, søke skoleplass osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

5. Personopplysninger behandlet av NSKI

Nettstatistikk

NSKI samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.nski.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og skjermoppløsning. Flere eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.

Cookies

“Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. www.nski.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

·         Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

·         Vi bruker cookies til å spore brukere når de navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige undersidene i vårt nettsted, slik at vi kan forbedre sidene våre.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at NSKI skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

Studentdata

NSKI samler inn og behandler følgende data om våre studenter ved søknad om skoleplass på www.nski.no:

A) Navn

B) Fødsels- og personnummer (11 siffer)

C) E-postadresse

D) Adresse

E) Telefonnummer

F) Tidligere utdanning, herunder vitnemål fra høyere utdanning videregående skole

G) Arbeidserfaring og kurs

Vi samler inn navn, fødsels- og personnummer for å bekrefte identiteten til våre søkere og studenter. Epostadresse, adresse og telefonnummer blir hentet inn for å muliggjøre kommunikasjon med studenter og søkere. Informasjon om utdanning og vitnemål, samt arbeidserfaring og kursinformasjon blir brukt til å vurdere kompetansen og kvalifikasjoner ved opptak til skolen.

6. Hvordan sikrer vi opplysningene?

NSKI har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

7. Sletting av personopplysninger

NSKI har etablert regler og rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger om folk som kommer i kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema, eller som søker skoleplass hos oss og ikke kommer inn, slettes senest ett år etter at vedkommende har sluttet å være en aktiv bruker av vårt nettsted og nettstedets tjenester. Vi er imidlertid lovpålagt å lagre personopplysninger om tidligere studenter i overskuelig framtid. Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert og skal sikres i 10 år i tråd med regnskapsloven.

8. Hvem deler vi opplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse.

Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt deler vi personopplysninger med offentlige myndigheter, det vil si Kunnskapsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og Norsk Senter for Forskningsdata.

Serverleverandøren til NSKI Høyskole er One.com. De personopplysninger som sendes inn til oss lagres på servere som tilhører one.com og befinner seg i Danmark, innenfor EU/EØS-området. Finn personvernerklæringen til One.com her. Leverandøren for vårt kontaktskjema og søknadsskjema er JotForm. Opplysninger som sendes inn til Jotform kan lagres i opptill 30 dager etter at de er slettet fra våre servere. Finn personvernerklæringen til JotForm her.

9. Dine rettigheter

Hvis NSKI behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be NSKI rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi kan slette personopplysninger på forespørsel fra vedkommende, og der det ikke foreligger en lovfested plikt til videre lagring.  For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet.

Kontaktinformasjon for endring og sletting av personlige opplysninger finner du øverst i dette dokumentet under kontaktinformasjon.

10. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

NSKI kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

11. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider www.nski.no. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen.

NSKI er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

12. Endringer i erklæringen

NSKI forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av NSKI.

Sist oppdatert: 14.09.2018.