MARIT DAHL HAUGAN
Administrativ leder
Les mer
ØYVIND FRØYLAND
Rektor og førstelektor. Underviser i komedie, og praktiske sku- og regifag.
Les mer
EVA DAHR
Førsteamanuensis. Underviser i analyse og diverse prosjektarbeid.
Les mer
HILDE HEIER
Førstelektor. Underviser i praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
ERIK WENBERG JACOBSEN
Førstelektor. Underviser i sang.
Les mer
KITT LAVOIE
Førstelektor. Underviser i analyse og prosjektarbeid.
Les mer
JARL EMSELL LARSEN
Førstelektor. Underviser i Historiefortelling og prosjektarbeid.
Les mer
YNGVE MARCUSSEN
Hovedlærer og pedagogisk ansvarlig. Underviser i stemme og prosjektarbeid.
Les mer
KARI JENSEG
Underviser i sansearbeid, improvisasjon og historiefortelling.
Les mer
ERIK SKØLD
Underviser i sansearbeid, improvisasjon og praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
MIRIAM SOGN
Underviser i praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
CELINE ENGEBRIGTSEN
Underviser i praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
ØYSTEIN JOHANSEN
Høgskolelektor. Underviser i bevegelse.
Les mer
KAREN HØYBAKK MIKALSEN
Underviser i bevegelse.
Les mer
BJØRN KOLSTØ
Skuespillercoach i prosjektarbeid.
Les mer
PETER LUNGA
Underviser i teaterhistorie.
Les mer
SIRIN EIDE
Underviser i historiefortelling.
Les mer
LARS BERG
Underviser i diverse regifag.
Les mer
BETTINA FLEISCHER
Underviser i sansearbeid, improvisasjon og praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
HENRIETTE BRØRBY
Underviser i stemmebruk
Les mer
JORUNN PEDERSEN
Underviser i T.R.E.
Les mer
ØYSTEIN BRAGER
Underviser i teaterregi
Les mer
KAREN KOLLIEN NYGAARD
Underviser i T.R.E.
Les mer