MARIT DAHL HAUGAN
Administrativ leder.
Les mer
ØYVIND FRØYLAND
Rektor og førstelektor. Underviser i komedie.
Les mer
CHRISTINA BÆVER
Administrativ medarbeider.
Les mer
CYNTHIA KAI
Førstelektor. Underviser i dans og praktisk musikkteaterarbeid.
Les mer
HILDE HEIER
Førstelektor. Underviser i praktisk skuespillerarbeid / Skuespill, personinstruksjon og iscenesettelse.
Les mer
ERIK WENBERG JACOBSEN
Førstelektor. Underviser i sang og praktisk musikkteaterarbeid.
Les mer
GEIR MEUM OLSEN
Førstelektor. Underviser i manusfag.
Les mer
PETER LUNGA
Førsteamanuensis. Underviser i teaterhistorie, historiefortelling, teaterregi og manusanalyse.
Les mer
KITT LAVOIE
Førstelektor. Underviser i analyse og praktisk skuespillerarbeid / skuespill, personinstruksjon og iscenesettelse.
Les mer
YNGVE MARCUSSEN
Hovedlærer og pedagogisk ansvarlig. Underviser i stemmebruksfag og prosjektarbeid.
Les mer
LARS BERG
Underviser i filmregi, kamera/produksjon/teknikk og skuespill, personinstruksjon og iscenesettelse.
Les mer
EIRIK ILDAHL
Underviser i diverse manusfag.
Les mer
BETTINA FLEISCHER
Underviser i sansearbeid, improvisasjon og praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
ERIK SKØLD
Underviser i sansearbeid, improvisasjon og praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
KARI JENSEG
Underviser i sansearbeid, improvisasjon og historiefortelling.
Les mer
BJØRN KOLSTØ
Underviser i sansearbeid, improvisasjon og praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
KAREN HØYBAKK MIKALSEN
Underviser i bevegelsesfag.
Les mer
ØYSTEIN JOHANSEN
Høgskolelektor. Underviser i bevegelsesfag.
Les mer
KAREN KOLLIEN NYGAARD
Underviser i T.R.E.
Les mer
HENRIETTE BRØRBY
Underviser i stemmebruksfag.
Les mer
NINA HELLELAND
Underviser i stemmebruksfag.
Les mer
MELANIE SMIROU
Underviser i stemmebruksfag.
Les mer
JANICKE B.-SIMONSEN
Underviser i dans.
Les mer
CASSANDRA MOLDENHAUER
Underviser i dans.
Les mer
ØYSTEIN BRAGER
Underviser i teaterregi og praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
MIRIAM SOGN
Underviser i karakterarbeid og praktisk skuespillerarbeid.
Les mer
SANDER ENEBAKK
Fotograf
Les mer
JOAKIM FINK GRAASVOLD
Leder for ungdomskursene
Les mer
CARL FREDRIK FALKENBERG
Repetitør
Les mer