Om NSKI Høyskole

NSKI fikk i 2014 akkrediterte bachelorutdanninger, etter å ha drevet som fagskole  siden 2009.

Skolen tilbyr i dag fire utdanninger:

Bachelorgradsstudium i skuespillerfag
Bachelorgradsstudium i regi
Bachelorgradsstudium i manus
Bachelorgradsstudium i musikkteater

NSKI Høyskole har to hovedmål:

- Å utvikle studentenes evne til å tro på egne erfaringer og å utfordre dem til å utvikle seg til selvstendige kunstnere innen film, tv, teater og musikkteater.
- Å gi studentene et solid håndverk slik at de står godt rustet som skuespillere og regissører i møte med morgendagens utfordringer innen film, tv og teater.

Fagmiljøet og administrasjonen ved skolen har bred bakgrunn fra film-, tv- og teaterbrasjen, samt fra undervisning i de respektive fag.

NSKI Høyskole har følgende kunstneriske ambisjoner:

- Å tilby utdanninger av høy faglig og kunstnerisk kvalitet som stimulerer studentene til refleksjon, innsikt og handling
- Produsere skuespiller- og regikunst av høy kunstnerisk kvalitet, med profesjonalitet i alle ledd
- Benytte gjennomtenkte og utprøvde metodiske tilnærminger til kunstneriske uttrykk spesielt tilpasset film- og tv-mediet
- Hente inspirasjon fra kunstfag utenfor de tradisjonelle film-, tv- og scenekunst-fagene.
- Å teste ut nye arenaer for skuespillerfag, personinstruksjon og regifag, og finne veier til tverrfaglig samarbeid og sjangerkrysninger.


Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NSKI Høyskole