Hva er NSKI Høyskole?

NSKI Høyskole er en privat høyskole i Oslo med hovedfokus på film. Vi startet opp som fagskole i 2009, og ble akkreditert som høyskole av NOKUT i 2014.

NSKI Høyskole tilbyr fire utdanninger:

  • Bachelorgradsstudium i skuespillerfag
  • Bachelorgradsstudium i regi
  • Bachelorgradsstudium i manus
  • Bachelorgradsstudium i musikkteater
Når er søknadsfrist, opptaksprøver og skolestart?

Søknadsfrist for BA skuespillerfag er 15.februar 2018, mens BA i regi, musikkteater og manus har løpende opptak for skoleåret 2018/2019. 

Opptaksprøver for skuespillerlinjen finner sted i månedsskiftet februar/mars.

Alle kvalifiserte søkere vil få tildelt en dato for opptaksprøve.

Skolestart er tirsdag 21. august 2018.

Over hvor mange år går studiet?

Alle studier går over 3 år (180 studiepoeng).

NSKI Høyskole er godkjent av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) og studenter ved skolen kan søke lån og stipend hos Statens Lånekasse.

Hvordan er opptaksprøven for bachelor i skuespillerfag?

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. Opptak krever bestått opptaksprøve, samt at søker er over 18 år.

De søkere som etter opptaksprøve kvalifiserer til opptak, men ikke får tilbud om studieplass, vil bli satt på venteliste.

Søkere som oppfyller kravene til opptak vil bli innkalt til opptaksprøve. Opptaksprøven består av en felles fysisk oppvarming, fremføring av en selvvalgt monolog og gjennomføring av en improvisasjon med en partner gitt av skolen, samt en personlig samtale. Opptakskomitéen gjør sine samlede vurderinger på grunnlag av opptaksprøven. I juryeringen legges det vekt på kunstnerisk potensial, modenhet, forståelse for faget og motivasjon.

Alle søkere må forberede en monolog til 1. prøve. Dette skal være en selvvalgt monolog på 3–5 min. I tillegg består opptaksprøvene av en felles økt med oppvarmingsøvelser. Søkere som kommer videre til 2. prøve skal gjennomføre en improvisasjon sammen med en av våre studenter.

De søkere som etter opptaksprøve kvalifiserer til opptak, men ikke får tilbud om studieplass, vil bli satt på rangert venteliste.

Hvordan er opptaksprøven for bachelor i regi?

Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. Opptak krever bestått opptaksprøve, samt at søker er over 18 år.

De søkere som etter opptaksprøve kvalifiserer til opptak, men ikke får tilbud om studieplass, vil bli satt på venteliste.

Søkere som oppfyller kravene til opptak kan sende inn opptaksprøver i henhold til spesifikasjoner bekjentgjort overfor alle søkere. De søkere som etter første søknadsrunde kvalifiserer til videre prøver blir kalt inn til en praktisk opptaksprøve. Den praktiske opptaksprøven består av en selvvalgt og forberedt instruksjonsoppgave hvor søkeren instruerer skuespillere fra skolen i en enkel prøveprosess. I tillegg består den praktiske opptaksprøven av en personlig samtale. Opptakskomiteen overværer prøveprosessen, og gjør sine samlede vurderinger på grunnlag av den første og andre opptaksprøven. I juryeringen legges det vekt på søkerens fortelleregenskaper, kreative og skapende evner, forståelse for regi- og skuespillerfagene samt egnethet.

Kan man bruke Method Acting både i film og teater?

Method Acting ble i sin tid utviklet i en teatergruppe, The Group Theatre i New York, som benyttet denne skuespillermetoden inn i alle sine oppsetninger gjennom hele 1930-tallet. Det var først mange år senere, i begynnelsen av 1950-årene, at metoden fikk et gjennombrudd i filmsammenheng – i de første filmene med Marlon Brando; Sporvogn til Begjær, Viva Zapata og Storbyhavn.

Som den første skolen i Norge er arbeidet ved NSKI Høyskole rettet inn mot film, og det å finne et filmatisk uttrykk for en karakter og en situasjon. Gjennom sansearbeid, og bruk av egne erfaringer får studentene en innføring i det å skape et levende uttrykk foran og bak kameraet, og til å gi karakteren et indre liv.

Samtidig vil vi gjennom en rekke prosjekter også se og erfare forskjellen mellom et filmatisk og et teatralt uttrykk. Vi vil f.eks. arbeide med filmscener som vi gjør foran og bak kamera i et prosjektarbeid, for deretter å ta de samme scenene videre inn i et teateruttrykk – slik at vi dermed kan forstå og erfare forskjellen mellom disse to uttrykkene.

Du kan lese mer om Method Acting her.

Hvordan er opptaksprøven for bachelor i manus?
Vil det være samarbeid med film/tv/teaterbransjen?

NSKI Høyskole legger stor vekt på at dette skal være en yrkesrettet utdanning med et nært forhold til bransjen.

Skolen har derfor et bredt samarbeid med ulike institusjoner og profesjonelle utøvere fra teater-, film- og TV-bransjen, både i Norge og i utlandet. Flere av disse utøverne arbeider som gjestelærere i prosjektene gjennom skoleåret.

I tillegg har NSKI Høyskole en sensorordning hvor profesjonelle utøvere fra bransjen skal overvære og evaluere studentenes arbeid.

Tilbyr skolen utveksling med institusjoner i utlandet?

NSKI Høyskole har en utvekslingsavtale med The New School for Drama i New York. Dette innebærer at 2.årsstudenter fra samtlige linjer kan tilbringe ett semester i New York ved linjen Bachelor of Fine Arts.

Videre skolegang?

Bachelorgradene ved NSKI Høyskole gir flere muligheter for etter- og videreutdanning. For registudenter inkluderer dette bl.a. mastergradsstudier ved Den Norske Filmskolen, New York University, Pace UniversityThe New School for Drama og East 15 Acting School at the University of Essex i London.

Bachelor i skuespillerfag gir muligheter for mastergradsutdanninger ved bl.a. Kunsthøgskolen i Oslo, New York University, Pace University, New Scool for Drama i New Yorkog East 15 Acting School at the University of Essex i London.

Alle studier gir også grunnlag for videre studier innen prosjektledelse, kulturledelse, og/eller økonomiske/administrative fag, samt praktisk-pedagogisk utdannning.

Hva koster skolen?

NSKI Høyskole er en privat utdanningsinstitusjon, og mottar ingen offentlig støtte.

Studieavgiften skoleåret 2018/2019 er kr 51 500 per semester for BA skuespillerfag, BA musikkteater og BA manus, og kr 53 750 per semester for BA regi.

Alle utdanninger kvalifiserer til støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning.

Flere spørsmål?

Fant du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss på telefon 40 06 50 06, eller e-post: kontakt@nski.no.