ALDERSGRUPPE
oppstart
STED
Møllergata 9
VARIGHET
Tid
Kl. 17:30 – 21:30
Studiepoeng
søknadSFRIST
14 dager etter ordinær søknadsfrist

Om studiet

Neste kurs:

Søkere med ekstern utdanning fra annen utdanningsinstitusjon i Norge eller i utlandet kan søke om å få deler av, eller hele utdanningen godkjent av NSKI Høyskole ved søknad om opptak.

På denne måten kan du korte ned din studietid ved NSKI Høyskole.

Slik tidligere utdanning må imidlertid være relevant for den utdanningen det søkes om opptak til for at den skal kunne godkjennes.

For at NSKI Høyskole skal kunne utstede vitnemål må imidlertid minimum 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen. 

Søknad om innpassing vurderes av en faglig komité, som foretar en sammenligning av faglig innhold og nivå mellom din eksterne utdanning og tilsvarende utdanning ved NSKI Høyskole. Godkjenning av innpass av enkeltfag innebærer at studenten får fritak fra det aktuelle faget.

 

Hvordan søke om innpass av ekstern utdanning?

Alle søkere må fylle ut elektronisk søknadsskjema for den aktuelle utdanningen på vanlig måte. Søknadsskjemaer for alle utdanninger finner du her.

 Deretter må du fylle ut og sende inn skjema for søknad om godkjenning av ekstern utdanning. Dette finner du som pdf-fil her.

 Skjema sendes til kontakt@nski.no, sammen med dokumentasjon på ekstern utdanning. Dokumentasjon inkluderer kopi av vitnemål eller karakterutskrift, samt dokumentasjon på det faglige innholdet i utdanningen (studieplaner, emnebeskrivelser, pensumlister e.l.). Merk at dokumentasjon på utdanning fra utlandet må finnes på, eller være oversatt til, norsk eller engelsk.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om innpassing av ekstern utdanning!