ALDERSGRUPPE
21. AUGUST 2018
oppstart
14. august 2018
STED
Møllergata 9
VARIGHET
3 år
Tid
Kl. 17:30 – 21:30
Studiepoeng
180
søknadSFRIST
15.april 2018

Om studiet

Neste kurs:

Bachelorgradsstudiet i regi fokuserer på det opprinnelige og nære ved en regissørs arbeid, altså evnen til å forstå og tolke en dramatisk tekst gjennom gode analytiske metoder, samt å formidle denne tolkningen gjennom skuespillerarbeid og personinstruksjon, både for kamera og scenen. 

Du finner søknadsskjema her.

Gjennom regifagene, slik som manusutvikling og filmregi, vil studentene lære å fortelle en historie via kamera og på scenen.

Registudentene deltar selv i skuespillerarbeid gjennom monologer, improvisasjoner, dialoger og scener, både i filmatisk og scenisk format. Studiet vektlegger den amerikanske skuespillermetoden Method Acting, og det legges opp til at registudentene får en grundig innføring og erfaring med metoden som verktøy.

Etter endt studie skal studenten kunne beherske regifaget som en helhet. Studenten skal kunne arbeide selvstendig så vel som i samarbeid med andre yrkesgrupper, og beherske faget på et høyt profesjonelt nivå. Studenten skal ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å møte arbeidslivet som utøvende instruktør/regissør etter endt utdanning. Studenten vil også inneha kompetanse til å fortsette med videre- eller etterutdanning.

Hvem kan søke? 

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

Les mer om studiet i studieplanen.

Opptak til studiet 

Til utdanningen tas det opp rundt 10 studenter hvert studieår. Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. Alle søkere må være over 18 år.

Opptaksprøvene gjennomføres i to omganger; en skriftlig prøve (førsteprøven) og en praktisk opptaksprøve med personlig intervju (andreprøven).

Til førsteprøven kan du velge èn av tre oppgaver:

·         Oppgave 1:

Beskriv hvordan du ville gjennomført regiarbeidet med en selvvalgt scene fra en film, tv-serie eller et teaterstykke. Med besvarelsen legger du ved en kopi av scenen og et kort sammendrag av historien. Omfang: 1000 – 1500 ord.

·         Oppgave 2:

Beskriv hvordan du ville gjennomført regiarbeidet med en scene du selv har skrevet. Med besvarelsen legger du ved en kopi av scenen og et kort sammendrag av historien. Omfang: 1000 – 1500 ord.

·         Oppgave 3:

Fortell oss hvorfor du har valgt å søke deg til denne utdanningen. Hva har du med deg av tidligere erfaringer og opplevelser som har ledet deg til å ville fortelle historier? Hva ønsker du å videreutvikle? Hvilke kvaliteter bringer du med deg inn i regiarbeidet? Hvilke visjoner har du for ditt eget arbeid etter endt utdanning? Omfang: 1000 – 1500 ord.

Opptakskomiteen avgjør hvem som går videre til del 2 av søkeprosessen (andreprøve / den praktiske opptaksprøven).

 

For andreprøven gjelder følgende:

·         Andreprøven er en praktisk oppgave i personinstruksjon med skuespillere supplert av skolen. I forkant vil du få tilsendt tre scener du kan velge mellom, samt praktiske detaljer om gjennomføringen. Du vil få god tid til å forberede deg sammen med skuespillerne på opptaksdagen

·         I tillegg består den praktiske opptaksprøven av en personlig samtale med opptakskomiteen.

 

Opptakskomiteen vil legge vekt på dine fortelleregenskaper, kreative og skapende evner, forståelse for regi- og skuespillerfagene og personlig egnethet.

Fremgangsmåte for søknad 

·         Send inn søknadsskjema. Det finner du her.

·         Du vil motta en epost med bekreftelse på mottatt søknad, og beskrivelse av prosessen videre.

·         Ved innsendelse av førsteprøven må du betale en påmeldingsavgift*.

·         Opptakskomiteen vurderer din førsteprøve.

·         Hvis du kvalifiserer til å fortsette til andreprøven vil du motta en innkalling til praktisk opptaksprøve. Denne finner sted i våre lokaler i Oslo.

·         Etter gjennomføring av andreprøven vil du få svar fra oss innen ca 14 dager.

 

*Søkere som kvalifiserer til opptaksprøve må betale en påmeldingsavgift på kr 300. Denne betales til konto 6011.06.89791 senest én uke etter innsendt førsteprøve.

Studieplan