ALDERSGRUPPE
oppstart
21.AUGUST 2018
STED
Møllergata 9
VARIGHET
3 år
Tid
Kl. 17:30 – 21:30
Studiepoeng
180
søknadSFRIST
18.03.2018 og 15.04.2018

Om studiet

Neste kurs:

En unik utdanning for deg som vil jobbe med musikkteater og musikal!

 

BA i musikkteater ved NSKI Høyskole har som mål å utvikle morgendagens musikkteaterskuespillere. Utdanningen er unik i sitt slag, og skiller seg fra andre musikkteaterutdanninger i Norge ved å ha hovedfokus på skuespill- og sangarbeidet, gjennom bruk av den amerikanske skuespillermetoden Method Acting.

Gjennom tverrfaglig arbeid med skuespill- og sangfaget fra grunnen av, vil du lære å fortelle historier uttrykt gjennom solosang, ensemblesang, monologer og dialoger fra både kjente og mindre kjente musikaler, fra inn- og utland.

 Du finner søknadsskjema her.

Det undervises i stor grad i mindre klasser, slik at du best skal få utvikle deg som både skuespiller, sanger og musikkteaterutøver.

Videre vil en grundig innføring i fagene dans, bevegelse, relevante teorifag m.m. gi deg et solid fundament for å møte bransjen etter endt utdanning.

NSKI Høyskoles BA i musikkteater vil legge grunnlag for etter- og videreutdanning, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Hvem kan søke?

For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner.

 

OPPTAK TIL STUDIET

Til utdanningen tas det opp rundt 20 studenter hvert studieår. Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver. Alle søkere må være over 18 år.

Opptaksprøvene gjennomføres i to omganger; en førsteprøve og en andreprøve.

Fremgangsmåte for søknad

- Send inn søknadsskjema. Det finner du her.

- Du vil motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad, samt tildeling av dato for opptaksprøve.

- Ved innkalling til opptaksprøve må du betale en påmeldingsavgift*.

- Opptakskomiteen vurderer din førsteprøve (oppvarming, sang og monolog).

- Dersom du kvalifiserer til å fortsette til andreprøve finner denne sted samme dag, og på samme sted.

- Etter en eventuell andreprøve vil du få svar fra oss innen 14 dager.

 

*Søkere som kvalifiserer til opptaksprøve må betale en påmeldingsavgift på kr 300. Denne overføres til konto 6011.06.89791 i god tid før opptaksprøve.