Nå kan du søke lån og stipend hos Lånekassen

Søk om støtte fra Lånekassen nå

Skal du fortsette å studere til høsten? Nå kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen dersom du har studieplass.

Til søknaden om stipend og lån til høyere og annen utdanning

 

Opptrapping til 11 måneders studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder for fulltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Opptrappingen skal skje over 4 år, fra 2017 til 2020. For våren 2018 trappes derfor støtten opp med 2 uker. Den ene uken får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018.

Les mer om 11 måneder med studiestøtte

https://vimeo.com/75189574

Blog Post written by:
MARIT DAHL HAUGAN
Administrativ leder.