Brainspotting - et forskningsprosjekt

Øyvind Frøyland, rektor på NSKI Høyskole, holder for tiden med et eget forskningsprosjekt med Brainspotting som tema.

Brainspotting er en skuespillermetode, såvel som en stress- og traumereduserende metode, for kunstutøvere. Metoden går ut på å jobbe med det kunstneriske i hjernenes sub-cortex - den ubevisste, ikke-verbale og ikke-kognitive delen av hjernen vår. Her aktiveres såkalte "brainspots", som påvirker kunstneren til å utføre et organisk og levende arbeid.

Brainspotting kan hjelpe utøvere som har sceneskrekk eller annen form for prestasjonsangst som hindrer vedkommende i å fritt utføre sin kunstneriske profesjon.

Metoden er utviklet av Dr David Grand, og er basert på amerikansk hjerneforskning og nevrologi. Den er fundert på viten om at hvor vi ser - i synsfeltet - påvirker det vi føler.  

Så langt ser vi svært spennende resultater, og vi gleder oss til å følge utviklingen videre!

Blog Post written by:
MARIT DAHL HAUGAN
Administrativ leder.